FÉSZEK
Szegedi Pszichoterápiás Képzés

Minőségi

A pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő képzés vezetői, oktatói, tanácsadói, tutorai, kutatási szakemberei az ország minden területéről támogatják a propedeutikai és klinikai fázist végző hallgatókat. 

Módszersemleges

A képzés módszersemleges, nem köteleződik el egyetlen irányzat mellett sem, az elméleti és gyakorlati képzés mellett nagy hangsúlyt fektet a pszichoterapeuta identitás és a reflektivitás erősítésére, segítésére.

Otthonos

A képzés demokratikus működése, valódi pszichoterápiás gondolkodása, érdemi tanulmányai mellett remek évfolyamok kovácsolódnak, péntekenként pedig FÉSZEK esteken múlatjuk az időt remek társaságban.

SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika

A képzés munkatársai

Dr. Tóth Erika pszichoterapeuta, pszichiáter szakorvos
Tóth Erika - KÉPZÉSVEZETŐ

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Terenyi Zoltán pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos
Terenyi Zoltán - KÉPZÉSVEZETŐ

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Szili Katalin pszichoterapeuta
Szili Katalin - KÉPZÉSVEZETŐ

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Kutatás

 • Kovács Ildikó klinikai szakpszichológus
 • Tóth Erika pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Tanácsadás

 • Horváth Klára pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos
 • Imre Gabriella pszichoterapeuta szakorvos

Adminisztráció

 • Kucsora Zoltánné

Oktatók

Daubner Eszter
Daubner Eszter

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Domján Nóra
Domján Nóra

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Égerházi Anikó

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Gárdos Katalin
Gárdos Katalin

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Guti Kornél
Guti Kornél

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Kelemen Oguz
Kelemen Oguz

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Kiss Szőke Anna
Kiss-Szőke Anna

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Kovács Attila
Kovács Attila István

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Krékits József
Krékits József

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Linzenbold Ildikó pszichoterapeuta
Linzenbold Ildikó

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Ormay István
Ormay István

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Radnóti Katalin pszichológus, pszichoterapeuta
Radnóti Katalin

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Sarungi Emőke
Sarungi Emőke

Pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos

Szekeres Szilvia
Szekeres Szilvia

Pszichoterapeuta szakorvos

Szél Erzsébet pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus
Szél Erzsébet

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Varga S. Katalin
Varga S. Katalin

Pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

Továbbá:

 • Árkovits Amaryl pszichoterapeuta pszichiáter szakorvos
 • Rosu Anett pszichiáter szakorvos

A képzés felépítése

A FÉSZEK Szegedi Pszichoterápiás Képzés az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika mint klinikai szakképzőhely, valamint a szegedi Pszichoterápiás Grémium szakmai irányításával valósul meg.

A propedeutikai fázis egy éves. A pszichoterápia szakvizsgára bocsátáshoz neuropszichológiai, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus és nem pszichiáter szakorvos képesítés esetén a propedeutikai év is teljesítendő. Ez a fázis tartalmazza az elméleti, gyakorlati és módszertani alapokat a pszichopatológia körében, megalapozza a pszichoterápiás kivizsgálás, exploráció, tanácsadás, betegvezetés tudáskészletét.

A klinikai fázis két éves. A pszichoterápia szakvizsgára bocsátáshoz szükséges teljesíteniük a pszichiáter és gyermekpszichiáter szakorvosok, klinikai szakpszichológusok számára illetve a propedeutikai fázist sikeresen teljesítő szakorvosok, neuropszichológiai és alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusoknak.

 • Az első év célja a pszichoterápiás klinikai munkamód, ezen belül a diagnózisalkotás, az indikáció állítás, a terápia előkészítés, az első interjú gyakorlatának elsajátítása.
 • A második év célja a módszertani és elméleti felkészültség elmélyítése, a pszichoterápiás kapcsolat kialakításának és a terápiás folyamat rendszerbe illesztésének, fenntartásának, továbbá az egyes betegségekkel küzdő páciensek kezelési specifikumainak az elsajátítása, a szupervízió adekvát használata.
 • A klinikai fázishoz bármely akkreditált pszichoterápiás módszer kapcsolható. A módszerspecifikus képzési ág nem része a FÉSZEK képzésnek, a jogszabályon alapuló elvárás az, hogy átfedés legyen a jelölt klinikai képzése és a módszerspecifikus képzése között.
 • A képzés szerves részét képezi egy a pszichoterapeutává válás folyamatának mélyebb megismerését célzó, etikai engedéllyel rendelkező kutatási program, amelyről a jelentkezőknek részletes tájékoztatást adunk.

A programot havonta kétnapos blokkokban szervezzük: egy péntek és az azt követő szombat. A képzési alkalmak összetevői: elmélet, aktív szeminárium, integráló és reflektív célú színterek, gyakorlat, szupervíziók, FÉSZEK estek. A tanfolyami részvételen túl a képzési követelmények közé tartozik a pszichoterápiás tevékenység közvetlen elérhetősége, az évközi dolgozatok, a félévi és évvégi vizsgák teljesítése és az egyéni vagy csoportos tutorálási folyamatban való részvétel.

A képzés félévente vizsgával zárul, eredményes lezárásához sikeres elméleti vizsga és esettanulmány megvédése szükséges.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

A jelentkezéskor javasoljuk mérlegelni az alábbi szempontokat, felvételi preferenciákat:

 • a képzés azoknak igazán hasznos és hatékony, akiknek folyamatosan lehetőségük van páciensekkel való pszichoterápiás vagy pszichoterápiás szemléletű munkára;
 • a képzés a jelenléten és aktív részvételen alapul, 10% hiányzást fogad el a program;
 • előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akik nagyobb szakmai tapasztalattal, klinikai munkatapasztalattal rendelkeznek, továbbá a módszerspecifikus képzésük már elindult vagy párhuzamosan indul illetve a felvételi során elköteleződnek a szegedi képzés mellett;
 • Szegedtől távol élő jelentkezőknek célszerű mérlegelni, hogy az utazási terhelés nem jelenthet könnyebbséget a követelmények teljesítése alól;
 • a szakképzésbe való felvétel jogi kereteire a 162/2015.sz. kormányrendelet 5.§-a illetve az egészségügyi tevékenységről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. §-a irányadó, melyek alapján foglalkoztatási jogviszony szükséges, ezt az egyéni vállalkozói forma nem teljesíti.
FÉSZEK Szegedi Pszichoterápia KÉpzés logó

Felvételi menetrend

 1. A Jelentkezési lap című Google űrlap kitöltését követően a jelentkező visszajelzést kap arról, hogy formailag megfelelő-e a jelentkezése illetve a felvételi időpontjáról.
 2. A felvételi interjúk online vagy személyes formában történnek.
 3. A felvételi interjú során elsősorban a képzéssel kapcsolatos motivációnak, a szakmai életútba illeszkedésnek, a meglévő pszichoterápiás szemlélet jellegének továbbá a képzési követelmények teljesíthetőségének a felmérése történik.
 4. A FÉSZEK képzés a felvételre javaslatot tesz az SZTE Szak- és Továbbképző Központnak, erről értesíti a jelöltet.
 5. A képzésbe való hivatalos beiratkozás az SZTE Szak- és Továbbképző Központnál történik az előírt dokumentumok és a képzési terv benyújtásával együtt szeptember végéig.

További információ

A szegedi pszichoterápiás képzés a SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika mint klinikai szakképzőhely és a szegedi Pszichoterápiás Grémium szakmai irányításával valósul meg.
 • Érdeklődés: szegedikepzes@gmail.com.
 • Jelentkezés a lenti Google Form segítségével.
 • A képzés AKTUÁLIS HIRDETMÉNYE konkrét dátumokkal ebben a pdf dokumentumban olvasható: FÉSZEK pszichoterapeuta képzés hirdetmény.
 • A képzés helyszíne: Szeged, SZTE Pszichiátriai Klinika, SZTE oktató termei.
 • A képzésről riport jelent meg a Pszichoterápia Folyóirat 2023. májusi számában, amely erre a linkre vagy a képre kattintva is olvasható.
 • Végül, de nem utolsó sorban idéznénk egyik kedves kollégánktól: „Ezt a képzést nem lehet megúszni fejlődés nélkül”. 🙂

Csatlakozás a képzéshez

Itt tudsz jelentkezni a 2024/2025-ös tanév FÉSZEK szegedi pszichoterápiás képzésre a kérdőív kitöltésével! A képzésre való jelentkezés határideje: 2024. június 10. 

Ajánlások

Jelenlegi és végzett
hallgatóink mondták

Megkérdeztük néhány jelenlegi és volt hallgatónkat a FÉSZEK Pszichoterápiás képzésen töltött éveikről, élményeikről, tapasztalataikról.

Pap-Józsa Dávid
Pap-Józsa Dávid

Minden alkalommal úgy megyek haza, hogy itt felnőttnek, szakembernek, kollégának kezelnek, partneri viszonyban. A FÉSZEK képzést nem frontális oktatás, hanem közös tudáskeresés, támogató attitűd jellemzi. A módszerek, megközelítések közös pszichoterápiás mozgatórugóira, elemeire fókuszál, a pszichoterápiás szakmai személyiséget helyezi előtérbe. A felszín helyett a mélyebb tartalmak érdeklik. Igazi alkotóműhely, valódi csapatérzéssel.

Tamás Katam, képzésben lévő pszichoterapeuta, pszichológus
Tamás Kata

A "szegedi képzés" nekem fogalom: ide jártam MA-ra, szakpszichológus, és most pszichoterapeuta képzésre is. Ugyanazt az emberközpontúságot, demokratikus működést, a hallgatók iránti őszinte érdeklődést, a fejlődésünk iránti valódi vágyat tapasztalom oktatóinkkal együtt dolgozva immár évek óta. Külön kiemelném a pénteki FÉSZEK estek remek hangulatú bulijait, amik összekovácsolják a pszichoterapeuta évfolyamokat, illetve a 21 hónapos gyakorlatot az Ambulancia teamjében, amely páratlan fejlődésre és mélyülő önreflexióra ad lehetőséget.

Csernák Krisztina
Csernák Krisztina

A Fészek képzés egyedülálló. A módszersemlegesség következtében komplex terápiás szemléletet sajátítok el, kezdetektől ebben gondolkodom, s működöm. A 21 hónapos gyakorlat során az ambulancián tapasztalatokra is váltom, például egy terápiás csoport kettős vezetése, vagy pácienseink számára a legmegfelelőbb ellátás ajánlása során. A Fészek másik erőssége a team-szemlélet: a közös döntéshozatal, a kollegialitás, a szakmaiság és a személyesség következtében olyan léptékű egyéni fejlődésre van lehetőségem, amit más képzés során nem tapasztaltam.

Néhány életkép 2024-ből...

… ahol szinte kézzelfogható a jókedv, a tanulás és az összetartozás.

Szegedi pszichoterapeuta képzés
Peer szupervízió a Fészek szegedi pszichoterápiás képzésen
Szegedi pszichoterápiás képzés 2024

Szeretettel várunk Téged is!